Biobased verpakkingen onderdeel van het waterleidingsysteem

Al enige tijd wordt er gesproken over de potentie van biobased kunststoffen. Toch was de ontwikkeling van deze kunststoffen en de toepassing hiervan nog op een relatief laag tempo. Zes partijen onderzoeken nu hoe biobased verpakkingen het waterleidingsysteem kunnen verduurzamen.

Biobased verpakkingen voor waterleiding koppelingen

Hoewel er druk staat op het maatschappelijk draagvlak voor plastic, zal plastic nooit helemaal verdwijnen uit onze maatschappij. TNO riep daarom al eerder op om plastic niet te verbannen uit onze maatschappij, maar te werken aan de circulariteit van plastic. Vele initiatieven worden al ingezet om het gebruik van plastic onderdeel te laten maken van de circulaire economie. Zo werd op 30 november 2020 al het Actieplan Biobased Kunststoffen overhandigd aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het actieplan Biobased Kunststoffen is een aanzet richting 2050 en geeft aan hoe vraag en aanbod van biobased kunststoffen gerealiseerd kan worden. Een belangrijk onderdeel van dit actieplan is de verhoging van de inzet van biobased grondstoffen. 

In navolging op dit actieplan gaat een Zeeuwse afvaardiging nu verder onderzoeken hoe biobased kunststoffen ingezet kunnen worden als verpakking van waterleiding koppelingen. Op dit moment worden de waterleiding koppelingen nog verpakt in plastic folie. Naast de schadelijkheid voor het milieu, is het ook onhandig om dit materiaal te gebruiken aangezien het folie voor plaatsing verwijderd en afgevoerd moet worden. Volgens de projectgroep een proces dat duurzamer én efficiënter ingericht kan worden.

Biobased versus biologisch afbreekbaar

Biobased materialen hebben direct of indirect een natuurlijke oorsprong. Ook diverse kunststoffen kennen biobased grondstoffen, zoals maïs, suikerriet of suikerbieten. Biologisch afbreekbaar zegt juist iets over de afvalfase van het materiaal. Biologisch afbreekbare materialen kunnen worden afgebroken tot water, methaan en CO2. 

In tegenstelling tot gewone plastic verpakkingen kan de biobased variant in de grond achterblijven bij gebruik voor verpakking van waterleiding koppelingen. Dit bespaart grondstoffen, tijd en geld. Daarnaast verwacht de projectgroep dat biobased verpakkingen over betere eigenschappen beschikt, zoals de UV- bestendigheid. Juist deze eigenschap is voordelig bij het boven de grond plaatsen van het materiaal.

Planning projectgroep

De projectgroep is in de eerste helft van 2021 bezig met een haalbaarheidsstudie. Als dit succesvol blijkt te zijn, dan volgt een demonstratieproject dat breder ingezet kan worden. Naast waterleidingen wordt er dan ook gekeken naar gasleidingen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bijlagen