Bio-Based Water Solutions

Een van de leden van BureauLeiding, voegt biobased drinkwaterleidingen toe aan haar productportfolio. Hiermee bieden ze waterschappen, waterbedrijven en aannemers in de bouw een duurzaam productassortiment aan voor de volgende generatie. De eerste biobased drinkwaterleiding is sinds 12 december beschikbaar in Nederland.

Biobased bouwen

Wanneer producten biobased zijn betekent dit dat ze volledig of gedeeltelijk zijn gemaakt van biogrondstoffen. Een van de voordelen hiervan zijn, is dat ze direct toepasbaar zijn, een fossiele grondstof kunnen vervangen in een bestaand proces en gebruikt kunnen worden in een nieuw chemisch proces. Deze voordelen maken biobased materialen interessant voor de toepassing van recyclaat en passen daarmee in de gedachtegang van een circulaire economie en circulair bouwen. 

De nieuwe generatie Bio PVC

Door de karakteristieke eigenschappen van PVC is het een belangrijk materiaal dat veel gebruikt wordt voor infrastructuur- en bouwprojecten. PVC is niet alleen een sterk materiaal met een lange levensduur. Het is recyclebaar en heeft ook een lage CO2-uitstoot. De sterkte kan behouden worden en de uitstoot van PVC kan verlaagd worden door de stof ethyleen te vervangen voor bio-ethyleen.

Bio-ethyleen is een stof dat afkomstig is uit biomassa afvalstromen zoals plantaardige oliën. De CO2 voetafdruk kan wel tot 75% verlaagd worden door de toepassing van bio-circulaire grondstoffen.

Waarborging van de kwaliteit

KIWA, het Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen, heeft het bio-based productportfolio gecertificeerd. De technische kwaliteit van de bio-circulaire PVC wordt met deze certificering gewaarborgd. Het bio-based productportfolio beschikt naast de certificering van KIWA ook over een certificering van International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Hiermee wordt volledige transparantie geboden over de inkoop en worden eventuele risico’s voor de biodiversiteit, het landgebruik en de voedselketen vermeden.

Met dit nieuwe bio-circulaire productassortiment behouden we onze onze hoge kwaliteitsnormen voor veilige waterdistributie en dragen we bij aan de verduurzaming van de bouwsector.

– Ronald Bal, Global Manager Circular Economy

Richting een duurzame, circulaire economie

Door het hergebruiken van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige olie, verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, verteld Ronald Bal. In het nieuwe bio-circulaire productassortiment zijn materialen met een lage CO2-uitstoot gecombineerd met innovatieve producten die ontworpen zijn voor een lange levensduur en recycling. Het nieuwe bio-circulaire productassortiment draagt daarmee bij aan onze ambitie om de CO2-uitstoot in de bouwsector te verlagen en toonaangevend te zijn in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. We streven ernaar om ons biobased productportfolio internationaal verder uit te bereiden.