Belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van recyclaat en kunststof leidingen in Europa

Het lijkt soms alsof er weinig ontwikkelingen zijn in de circulaire economie. Zeker als het gaat over kunststof leidingen op basis van recyclaat. Er ligt nog veel open op dit gebied, maar ondertussen staat de markt niet stil. Er zijn wel degelijk ontwikkelingen als het gaat om duurzame kunststof leidingen.

De alliantie

De European Green Deal en de uitwerking daarvan gebeuren vanuit de Europese Commissie (EC). Kunststof leidingen met een bepaald gehalte aan recyclaat kunnen hier in de praktijk een grote bijdrage aan leveren.

De uitdaging is voor de EC echter dat dit zorgvuldig gebeurt op het gebied van wet- en regelgeving. Die zorgvuldigheid betekent vervolgens dat het proces traag verloopt. Althans, trager dan de markt wil en verwacht. Daarom is er voor én door de marktpartijen een alliantie opgericht, die de praktische uitvoering van een deel van de Green Deal alvast voortvarend oppakt. Deze Circular Plastics Alliance heeft als doel om de EU-markt voor gerecycled plastic te laten groeien naar 10 miljoen ton per jaar tot 2025.

De Circular Plastic Alliance maakt deel uit van de Europese Strategie voor plastics uit 2018. Dit was dus nog vóór de bekendmaking van de Green Deal en er wordt daarin ook verwezen naar dit initiatief. Ondertussen hebben meer dan 270 stakeholders de verklaring van de Circular Plastics Alliance ondertekend. Eén daarvan is TEPPFA (The European Plastic Pipes & Fittings Association) namens zijn 12 bedrijfsleden en 15 Nationale sectororganisaties, waaronder BureauLeiding. Onder die bedrijfsleden zijn ook bekende Nederlandse bedrijven.

Belangrijke rol voor kunststof leidingen

De focus van de alliantie ligt nu op een aantal grote projecten, die direct invloed hebben op het gebruik van recyclaat. Een tweetal van deze focuspunten spelen voor kunststof leidingen een grote rol:

  • Design voor recycling optimaliseren
  • Levensduur

Design voor recycling optimaliseren

Het is belangrijk om kunststof toepassingen zo te ontwerpen, dat ze uiteindelijk ook kunnen worden gerecycled. Hier ligt een interessante uitdaging voor kunststof leidingen. Het gaat hier namelijk over het optimaliseren van ontwerpen voor de zeer lange termijn. Een kunststof leiding in de nieuwbouw gaat wel vijftig jaar mee, voor infrastructurele toepassingen kan dit zelfs meer dan honderd jaar zijn. Om het design voor recycling op deze termijn in te richten, wordt op dit moment intensief onderzoek gedaan. Denk hierbij ook aan ‘hot & cold’ toepassingen zoals voor toevoer van water en toepassing in oppervlakteverwarming, inclusief vloerverwarming.

Het gaat op dit moment vooral nog om het optimaliseren van het design voor recycling. Want op zich wordt deze manier van ontwerpen al lang en succesvol toegepast. Doordat het al bijna 30 jaar geleden is, wordt vaak vergeten dat de 3-laags buis een geweldig voorbeeld van design for recycling is: niet alleen is de buis veranderd om de verwerking (of opname) van recyclaat mogelijk te maken, ook is dat zodanig gedaan dat de buis daarna net zo gemakkelijk weer gerecycled kan worden.

Levensduur

Ook bij het verlengen van de levensduur van toepassingen, hebben kunststof leidingen significante voordelen. Het gaat hier namelijk ook (en op sommige gebieden vooral) om het waarborgen van de veiligheid. We willen natuurlijk vooral dat ons schaarse drinkwater veilig is – en dat kan met kunststof leidingen. Daarbij is de verspilling met kunststof leidingen vrijwel nihil. Terwijl er bij traditionele materialen na verloop van tijd wel 30 tot 40% van het drinkwater kan verloren gaan tijdens de distributie van het drinkwater.

Kunststof leidingen in Europa

Nederland is een sterk kunststofland, ook als het gaat om leidingen op basis van recyclaat. Dat komt enerzijds omdat er in Nederland al veel recyclaat gebruikt wordt in drukloze afvalwaterleidingen (meerlaagsbuizen). Er is daardoor meer ervaring met kunststof leidingen dan in veel andere Europese landen. Anderzijds zijn in Nederland ook relatief veel producenten van kunststof leidingen. Beide zaken dragen bij aan het vertrouwen in deze producten, waardoor afnemers eerder geneigd zijn om bij voorkeur voor kunststof te kiezen.

Om het gebruik van kunststof leidingen op basis van recyclaat verder te stimuleren in andere Europese landen, is het noodzakelijk dat ook daar het vertrouwen groeit. Nederland kan daarvoor als een goed voorbeeld gelden. Daarbij is recyclaat soms (nog) niet voldoende voorhanden in een aantal Europese landen. Echter, op landniveau zijn er steeds meer initiatieven die een circulaire aanpak stimuleren en ook de inzameling van herbruikbare kunststoffen bevorderen.

Werk aan de winkel

Dat de ontwikkelingen stilstaan voor kunststof leidingen op basis van recyclaat is dus eigenlijk niet aan de orde. Ook niet op Europees niveau.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan overkoepelende afspraken. In de praktijk zit er ook schot in de zaak door landelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden zoals de Circular Plastic Alliance.

Ondertussen moeten de ontwikkelingen wel praktisch opgepakt worden. De bekendheid met, en het vertrouwen in kunststof leidingen op basis van recyclaat moeten groeien. Er is dus nog (meer) dan genoeg werk aan de winkel voor de gehele branche. Waarin Nederland wellicht een voortrekkersrol kan spelen.