Afvalbeheer en Circulaire Economie: Nederland is koploper

Nederland wordt door de Europese Commissie erkend als uitblinker op het gebied van circulaire economie (CE) en afvalbeheer. Desalniettemin heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen om hier nóg beter op te scoren.

Nederland scoort ruim boven het gemiddelde

In Nederland worden er verschillende beleidsinitiatieven ontwikkeld voor de transitie naar een circulaire economie. Nederland beschikt voor deze transitie over een langetermijnstrategie. In de strategie wordt het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie expliciet benoemd. Als er gekeken wordt naar het gemiddelde van de EU-lidstaten, dan scoort Nederland ruim boven de Europese doelstelling bij het programma ‘recycling van stedelijk afval’.

handen met groene bladeren

Environmental Implementation Review

Dat Nederland ver boven het gemiddelde van de EU-lidstaten scoort, blijkt uit de derde Environmental Implementation Review (EIR). In de EIR evalueert de Europese Commissie iedere twee jaar hoe de lidstaten het doen op gebied van milieubeleid. De algemene evaluatie van 2022 werd in september gepubliceerd. Vivian Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft deze evaluatie van het Nederlandse beleid in november naar de Tweede Kamer gestuurd. 

 

Aanbevelingen van de Europese Commissie

Ondanks dat de Europese Commissie te spreken is over het afvalbeleid in Nederland, hebben zij twee aanbevelingen. Allereerst vinden zij dat Nederland het nieuwe beleid moet introduceren en daarbij gebruik moet maken van economische instrumenten om afvalpreventie te kunnen promoten. Op die manier zou hergebruik en recycling economisch aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Ook adviseert de Europese Commissie om de verbranding van herbruikbaar en recyclebaar afval te voorkomen. 

 

Wat vindt het Kabinet?

Het kabinet heeft aangegeven dat ze deze punten ook belangrijk vinden en daarom op deze aanbevelingen verschillende trajecten hebben lopen. Deze projecten zouden een plek moeten krijgen in het uitgestelde Nationale Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). 

Zo wordt er via het versterken en uitbreiden van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor diverse productgroepen blijvend ingezet op afvalpreventie. Vivian Heijnen belooft het NPCE in de loop van 2023 naar de Tweede Kamer te sturen waarin de verdere maatregelen vermeldt zullen staan.

politiek den-haag

Gevolgen van agricultuur op luchtkwaliteit

Op het gebied van milieubeleid scoort Nederland al goed. Op andere gebieden zoals water- en luchtkwaliteit en biodiversiteit, zijn er volgens de Europese Commissie nog wel uitdagingen. Meer dan 75 procent van de beschermde habitattypen en soorten staan onder druk in Nederland. Met name door de grote impact die de agrarische sector met zich meebrengt. Samen met de transportsector drukt de agricultuur onevenredig zwaar op de luchtkwaliteit in Nederland. De Commissie stelt dat Nederland op de korte termijn actie moet ondernemen om de hoge concentratie fijnstof, nitraat en ammoniak in de lucht verder terug te dringen. Dit zou vervolgens in lijn moeten komen staan met het Schone Lucht Akkoord.

 

Bijdrage BureauLeiding door middel van afvalbeheer

Een platform als BureauLeiding levert met alle informatie een bijdrage aan de circulaire economie en afvalbeheer. Zo zijn wij  een kennisplatform om werken met kunststof leidingen zo prettig- en duidelijk mogelijk te maken. Via het Buizen Inzamel Systeem (BIS) heeft de BureauLeiding met de branche branche zelf de inzameling van buizen georganiseerd. Als we recycling verder willen verbeteren, hebben we de overheid nodig om inzameling in de keten te versterken. We hopen dat hiervoor voorstellen worden gedaan binnen het NPCE, die aansluiten bij de praktijk. Daarnaast is een verbod op verbranding van kunststof een goed idee. Ook op dat vlak kijken we naar de overheid.