Actieplan: 50% minder primaire grondstoffen in 2030

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn met alle kunststoffen. Nu is er een tussentijdse doelstelling vastgesteld, dat er vanaf 2030 de helft minder aan primaire grondstoffen gebruikt mag worden. Om dit te realiseren is het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat opgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om deze doelstelling te behalen.

Wat houdt het actieplan in?

Eerder bracht het Actieteam Kunststof Recyclaat al de kernboodschap naar buiten, omdat het cruciaal is om recyclaat aantrekkelijker te maken. Inmiddels is het actieplan volledig afgerond. Het actieplan richt op een groot aantal gebieden, waar de markt momenteel voor recyclaat stagneert. Handelingen om de issues weg te nemen en de markt vlot te trekken zijn direct nodig om de doelstelling te behalen. Het gaat niet alleen om grondstoffen, want met recyclaat is ook enorme winst te behalen in de CO2-footprint. Wanneer de tussentijdse doelstelling wordt gehaald, betekent dit een potentiële jaarlijkse CO2-reductie van 1525 kiloton. 

Vraag stimuleren

Een belangrijk onderdeel van het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat is om de vraag te stimuleren. Wanneer er een grotere vraag is, betekent dit dat recyclers en inzamelaars meer mogelijkheden krijgen om te investeren in een hogere capaciteit. Zonder de toename in de vraag, zal de markt minder goed functioneren. Om in de toekomst meer recyclaat te hebben, zal afval ook recyclaat gemaakt moeten worden. Dit wordt momenteel voor merendeel nog verbrand. 

Het volledige actieplan is hier te lezen.

Wat betekent dit voor de kunststoffenindustrie?

Voor de kunststoffenbranche betekent dit de inzet van 1000 kiloton gerecyclede kunststoffen, waarvan 750 kiloton uit mechanische recycling en 250 kiloton uit chemische recycling. De inzet van 1000 kiloton staat gelijk aan een miljard kilo, ofterwijl 26 duizend volle vrachtwagens. Dit in acht nemend, wordt er nagedacht om zekerheid te geven aan bedrijven die recyclaat hun producten verwerken, aangezien zij meewerken aan het Klimaatakkoord van Parijs. Organisaties die geen recyclaat toepassen, dienen de prijs te betalen die het gebruik van grondstoffen met zich meebrengen. 

Schrijf hier de omschrijving van het artikel.
Bijvoorkeur in het Nederlands maar Engels mag ook.