FAQ: Voordelen gebruik lichtgewicht kunststof inspectieputten

Antwoord:
Lichtgewicht kunststof inspectieputten zijn zonder speciale apparatuur makkelijk en snel te vervoeren, te hanteren en te installeren. Een gemiddeld betonnen inspectieput is 18 keer zwaarder dan een kunststof inspectieput van dezelfde afmetingen.

Kunststof inspectieput t.o.v. betonnen inspectieput

Omdat de onderdelen van betonnen inspectieputten zeer zwaar zijn, is een speciale kraan nodig voor een juiste installatie.
Bovendien kost het plaatsen van betonnen inspectieputten meer tijd dan het plaatsen van kunststof inspectieputten.
In sommige gevallen zal er parallel aan de sleuf een speciale tijdelijke dienstweg moeten worden aangelegd voor de kraan en voor de zware vrachtwagens, die de  betonnen inspectieputten aanvoeren.

In een ploegje van grondwerkers kan elke grondwerker een element van de kunststof inspectieput voor zijn rekening nemen, het in de juiste positie brengen, de onderdelen een voor een samenvoegen en met een ‘klik’ aan de kunststof rioleringsbuis monteren. Bovendien kunnen mogelijk fouten bij het plaatsen bij kunststof inspectieputten eenvoudig gecorrigeerd worden, terwijl bij betonnen inspectieputten een kraan nodig is.
Snelle aanleg zonder speciale apparatuur is goedkoper dan met dergelijke apparatuur