Zijn kunststof inspectieputten waterdicht?

Antwoord:
Ja, in rioleringsstelsels van kunststof buizen en in kunststof inspectieputten komen geen lekkages voor. Vervuiling van de grond door doorsijpelen van afvalwater of insijpelen van grondwater in de inspectieput komt dan ook niet voor.

Waterdichtheid

Voor kunststof inspectieputten worden altijd rubberen ringen bij in- en uitstroom openingen gebruikt. Gaten kunnen eenvoudig worden gezaagd met een grotegatenboor of gatenzaag.
Waterdichtheid is belangrijk om te voorkomen dat lekkages uit rioleringen het milieu vervuilen.
Ook is van belang dat, in geval van wateroverlast, geen infiltratie van water naar de verzamelbuis plaatsvindt. Dit zou betekenen dat een grotere hoeveelheid water in de waterzuiveringsinstallatie terecht komt, wat hogere kosten met zich meebrengt.

Alle kunststof inspectieputten worden getest volgens de EN1476 ( 0,5 bar).