FAQ: Kunststof inspectieputten en de inwerking van chemicaliën

Antwoord:
Ja, Kunststof inspectieputten zijn bestand tegen alle chemicaliën die normaal in riolen voorkomen en worden daarom gezien als zeer duurzaam.

Inwerking van chemicalien

Ze zijn duurzamer dan betonnen inspectieputten, omdat aantasting door biogeen zwavelzuur in de vorm van corrosie niet voorkomt.
In de meeste EU-landen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van gescheiden systemen voor de afvoer van rioolwater(vuil) en regenwater. Dit betekent in de praktijk een hogere concentratie van chemicaliën in het rioleringsysteem.
Op grond van de hieronder gespecificeerde normen is geen aantasting door chemicaliën te verwachten.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over chemische weerstand wordt verwezen naar de documentatie van de fabrikant en de volgende technische rapporten van het ISO:

  • ISO-TR-7473 PVC-buizen en hulpstukken – chemische weerstand tegen vloeistoffen;
  • ISO-TR-7474 HDPE-buizen en hulpstukken – chemische weerstand tegen af te voeren vloeistoffen;
  • ISO-TR-7471 PP buizen en hulpstukken – chemische weerstand tegen vloeistoffen;
  • ISO-TR-10358 Classificatietabel van gecombineerde chemische weerstand;
  • ISO-TR-7620 Chemische weerstand van rubber materialen.