FAQ: Weerstand verkeersbelasting bij kunststof inspectieputten

Antwoord:
Verkeersbelasting op het deksel wordt niet gedragen door de flexibele kunststof inspectieput, maar door de verdichte grond rondom de inspectieput.

Verkeersbelasting

In het algemeen zal het gietijzeren deksel direct op de betonnen afdichtring van de inspectieput  zijn geplaatst. De druk door verkeersbelasting wordt rechtstreeks verplaatst naar de constructie van de inspectieput. Beton accumuleert spanning in de constructie, die bij overbelasting zal breken.
De stijfheid van kunststof inspectieputten is daarentegen geringer dan de stijfheid van de verdichte grond rondom de inspectieput. De druk door verkeersbelasting wordt dan ook gedragen door de grond. Zetting van de omringende grond heeft geen negatief effect op het functioneren van de kunststof inspectieput, omdat in tegenstelling tot starre betonnen inspectieputten is aangetoond dat deze de bewegingen van de grond volgen.

In kunststof inspectieputten worden uitschuifbare constructies gebruikt, die kleine bewegingen opvangen en de druk nog meer verlagen.
Voor een perfecte installatie is een goed verdichte laag zand of grind nodig, die een gelijkmatige verkeersbelasting waarborgt. Het in lagen aanbrengen van aanvulgrond rondom de kunststof inspectieput geeft de beste stabiliteit.