FAQ: Minimale diepte gronddekking voor kunststofrioleringsbuizen

Antwoord:
De voorschriften variëren per land, maar uitgebreid onderzoek naar verkeersbelasting op buizen heeft aangetoond dat met een gronddekking van slechts 800 mm kan worden volstaan.

Minimale diepte ingraven van kunststof rioleringsbuizen

  • De door Teppfa aanbevolen constructiegrafieken zijn gevalideerd voor diepten van gronddekking van 0,8 tot 6 meter.
  • De testresultaten van het Teppfa project “burried pipes” tonen aan, dat verkeersbelasting geen extra druk veroorzaakt op het buislichaam. Het verdichtingproces van de naastliggende grond wordt wel versneld en leidt uiteindelijk tot evenveel vervorming.

Wilt u meer weten het ingraven van kunststof rioleringsbuizen?

Zie de sectie “Pipe Systems” op de TEPPFA website (www.teppfa.eu) voor het volledige rapport van het project “Buried Pipes Design”.