FAQ: Wat is de aanbevolen minimale diepte van de gronddekking voor kunststof rioleringsbuizen?

Antwoord:
De voorschriften variëren per land, maar uitgebreid onderzoek naar verkeersbelasting op buizen heeft aangetoond dat met een gronddekking van slechts 800 mm kan worden volstaan.

Minimale diepte ingraven van kunststof rioleringsbuizen

  • In het Teppfa project “Buried Pipes Design” werd bij een gronddekking tot 2,8 meter geen significant effect gemeten.
  • De door Teppfa aanbevolen constructiegrafieken zijn gevalideerd voor diepten van gronddekking van 0,8 tot 6 meter.
  • De testresultaten van het Teppfa project “burried pipes” tonen aan, dat verkeersbelasting geen extra druk veroorzaakt op het buislichaam. Het verdichtingproces van de naastliggende grond wordt wel versneld en leidt uiteindelijk tot evenveel vervorming.
  • Het is aangetoond dat de vervorming van flexibele kunststof buizen alleen wordt beïnvloed door de zetting van de naastliggende grond en in het geheel niet door de last van de gronddekking.
  • Flexibele kunststof buizen bewegen mee met de naastliggende grond tijdens het verdichten en ook op de lange termijn.
  • Bij goede verdichting van het naastliggende vulmateriaal zal de zettingstijd slechts kort zijn (1 tot 2 maanden). Daarna zal geen vervorming meer optreden.