FAQ: Factoren bij de installatie van kunststof rioleringsbuizen

Antwoord:
Een juiste wijze van installeren en goed vakmanschap zijn de belangrijkste factoren die het goed functioneren van een rioleringssysteem garanderen.

Factoren bij installatie van kunststof rioleringsbuizen

  • In het Teppfa project “burried pipes” is aangetoond dat in 80 % van de gevallen buisvervorming toe te schrijven is aan de wijze van installeren (vulmateriaal/verdichting).
  • Bij de gangbare installatieprocedures heeft stijfheid van de buis geringe invloed op de vervorming.
  • Verkeerslast heeft ook geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming op de lange termijn, maar verhoogt wel de zettingssnelheid van de grond na de installatie.
  • Materiaaleigenschappen van de buis, zoals kruipgedrag, hebben geen invloed op vervorming op de lange termijn.

Wilt u meer weten over de installatie van kunststof rioleringsbuizen?

Zie de sectie “Applications, Civils, Industry Studies” op de TEPPFA website (www.teppfa.eu) voor de volledige “Guide for Installations”.