FAQ: Stijfheid van de buis en de mate van vervorming

Antwoord:
Nee - Stijfheid van de buis heeft slechts geringe invloed, op voorwaarde dat de verdichting van de naastliggende grond goed is.

Stijfheid van de kunststofbuis

Het  bovenstaande is gebaseerd op de bevindingen van het TEPPFA project “constructie van ingegraven thermoplastische buizen” (“Buried Pipes Design”).
Dit uitgebreide veldonderzoek betrof de gecontroleerde installatie van kunststof rioleringsbuizen van verschillende materialen en stijfheidklassen.
De buizen werden geïnstalleerd in verschillende grondsoorten met variabele verdichtingniveaus.
In totaal werden 16 leidingen geïnstalleerd, in lengte variërend van 10 tot 25 meter in verschillende combinaties van buismaterialen, stijfheidklassen, sleufbodems en aanvulgrond, grondsoorten en mate van verdichting van vulmateriaal.
Overige conclusies uit het project “ingegraven leidingen” zijn o.a.:

  • Er werden geen gebreken geconstateerd, hoewel sommige leidingen bijzonder slecht waren geïnstalleerd.
  • Wijze van installeren van de leiding en goed vakmanschap bepalen voornamelijk de mate van vervorming van de buis.
  • Diepte van de gronddekking heeft weinig invloed op vervorming van de buis.
  • Verkeerslast heeft geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming van de buis.
  • De kruipverhouding is niet van belang bij het vaststellen van vervorming.
  • Een goede voorspelling voor buisvervorming kan worden verkregen met behulp van een eenvoudige grafiek, gebaseerd op uitgebreide gegevens uit veldmetingen verzameld in de laatste 40 jaar.
  • Methoden voor de berekening van vervormingen zijn lastafhankelijk en geven in het algemeen een te hoge raming van de mate van vervorming.

In PrCEN/TR15223, tabel 12 staan op ervaring gebaseerde richtlijnen voor maximaal toegestane vervormingen op korte en lange termijn.

Wilt u meer weten over de stijfheid van de kunststofbuis ?

Zie sectie “Pipe Systems” op de TEPPFA website (www.teppfa.eu) voor het volledige rapport van het project “Buried Pipes Design”. Raadpleeg PrCEN/TR15233.