FAQ: Radiale vervorming en waterdichtheid van flexibele buizen

Antwoord:
Het is bewezen dat verbindingsstukken in kunststof rioleringsbuizen hun waterdichtheid behouden bij een radiale vervorming tot 10%.

Radiale vervorming

Volgens de Europese normen voor kunststof rioleringsbuizen met massieve en samengestelde wand moeten verbindingsstukken worden gebruikt die hun kwaliteit behouden bij een afwijking van 10 % in het aan de mof grenzende buisdeel en een afwijking van 5 % in de mof zelf.
In deze proefsituatie moet de buisverbinding zijn waterdichtheid behouden bij een waterdruk van 0.5 bar en een negatieve luchtdruk van -0.3 bar.
Deze proef is ontworpen om aan te tonen, dat zelfs bij ernstige vervorming van de buis geen afvalwater zal doorsijpelen en geen grondwater zal insijpelen als de riolering onder de grondwaterspiegel ligt.

Wilt u meer weten over radiale vervorming van kunststof leidingen?

Raadpleeg Europese norm EN 1277 voor de volledige testmethode.