FAQ: Zijn alle kunststof buizenstelsels uitwisselbaar?

Antwoord:
Alle buizen met gladde wanden zijn uitwisselbaar. Voor buizen met geprofileerde buitenwand kunnen verloopstukken worden gebruikt voor montage in andere  buistypen.

Uitwisselbaarheid van  kunststof buizenstelsels

In de Europese normen voor massieve kunststof rioleringsbuizen zijn de afmetingeisen voor buitendoorsneden gedefinieerd. De maten lopen uiteen van 110 tot 1000 mm.
Om uitwisselbaarheid te waarborgen zijn slechts uitzonderlijk kleine afwijkingen toegestaan, meestal minder dan 0,2 % van de doorsnede.
In de Europese norm voor buizen  met samengestelde wand zijn dezelfde geringe afwijkingen gedefinieerd voor buizen met gladde buitenwand.
Toegestane afwijkingen in buizen met geprofileerde buitenwand zijn zodanig aangepast dat aan dezelfde hoge eisen m.b.t. afwijkingen kan worden voldaan.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg de betreffende Europese normen: EN1401, EN1852, EN12666, EN13476