FAQ: Vervorming kunststof rioleringsbuizen zichtbaar op CCTV?

Antwoord:
CCTV kan alleen worden gebruikt om buitensporige vervorming van kunststof rioleringsbuizen vast te stellen.

CCTV

Hoewel standaard CCTV apparatuur niet kan worden gebruikt om de vervorming van kunststof rioleringsbuis nauwkeurig vast te stellen, kunnen vervormingen groter dan 10 % met behulp van visuele inspectie wel worden waargenomen.
Algemeen wordt erkend dat vervormingen onder 10 % geen significante invloed hebben op de hydraulische prestaties van kunststof rioleringsbuizen.
Volgens de Europese productnormen voor kunststof rioleringsbuizen moeten buizen hun structurele integriteit behouden bij vervormingen tot 30 %.

Wilt u meer weten over de inzet van CCTV?

Raadpleeg de betreffende Europese normen: EN1401, EN1852, EN12666, EN13476