Is slijtage een probleem bij kunststof rioleringsbuizen?

Antwoord:
Nee - Slijtage is zo gering, dat het beslist geen invloed heeft op het functioneren van een kunststof rioleringsbuis.

Slijtage van kunststof rioleringsbuizen

  • Uitgebreide proeven hebben aangetoond dat slijtage van kunststof rioleringsbuizen zeer gering is.
  • De aanbeveling voor het vaststellen van de minimale wanddikten is gebaseerd op de werkelijke, te verwachten slijtage van kunststof buizen bij een gebruiksduur van 100 jaar. Deze is vastgelegd in EN13476 “buizen met samengestelde wand”.

Wilt u meer weten over de slijtage van kunststof rioleringsbuizen ?

Raadpleeg de Europese norm EN13476