FAQ: Kunststof rioleringsbuizen en benodigde gronddekking

Antwoord:
Nee – kunststof buizen kunnen worden ingegraven met dezelfde minimale gronddekking als traditionele buismaterialen.

Gronddekking bij kunststof rioleringsbuizen

Het bovenstaande is gebaseerd op de bevindingen van het TEPPFA project “constructie van ingegraven thermoplastische buizen” (“burried pipes”).
Dit uitgebreide veldonderzoek betrof de gecontroleerde installatie van kunststof rioleringsbuizen van verschillende materialen en stijfheidklassen.
De buizen werden geïnstalleerd in verschillende grondsoorten met variabele verdichtingniveaus.

In totaal werden 16 leidingen geïnstalleerd, in lengte variërend van 10 tot 25 meter met verschillende combinaties van buismaterialen, stijfheidklassen, sleufbodems en aanvulgrond, grondsoorten en verdichtingniveau van vulmateriaal.
Buizen met een gronddekking van 1,15 meter werden blootgesteld aan verkeerslast met een druk van 240 kN/m2. Er werd geen significant verschil geconstateerd in de uiteindelijke vervorming van de buis.

Overige conclusies uit het project “ingegraven leidingen” zijn o.a.:

  • Er werden geen gebreken geconstateerd, hoewel sommige buizen bijzonder slecht waren geïnstalleerd.
  • Wijze van installeren van de leiding en goed vakmanschap bepalen vooral de mate van vervorming van de buis.
  • Diepte van de gronddekking heeft weinig invloed op de vervorming van de buis.
  • Verkeerslast heeft geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming van de buis.
  • De kruipverhouding is niet van belang bij het vaststellen van vervorming.
  • Een goede voorspelling voor buisvervorming kan worden verkregen door middel van een eenvoudige grafiek, gebaseerd op uitgebreide gegevens uit veldmetingen verzameld over de laatste 40 jaar.

Methoden voor de berekening van vervormingen zijn lastafhankelijk en geven in het algemeen een te hoge raming van de mate van vervorming.

Wilt u meer weten over gronddekking bij kunststof rioleringsbuizen?

Zie sectie “Pipe Systems” op de TEPPFA website (www.teppfa.eu) voor het volledige rapport  van het project “Buried Pipes Design”. Raadpleeg PrCEN/TR15223.