FAQ: Wat is het effect van vervorming flexibele buizen op de doorlaatcapaciteit

Antwoord:
Het effect op de doorlaatcapaciteit is te verwaarlozen. Een vervorming van 10 % betekent slechts 2,5 % vermindering van de volledige doorlaatcapaciteit.

Effect vervorming flexibele buizen

  • Omdat kunststof buizen een gladde wand hebben, wordt de doorlaatcapaciteit niet significant beïnvloed door het buismateriaal.
  • Voor uw berekeningen vind u de grootheden die gebruikt zijn in de verschillende calculatiemethoden in richtlijn PrCEN/TR15223.
  • De buizenfabrikant kan documentatie verstrekken met betrekking tot de doorlaatcapaciteit.

BEREKENEN VAN NIVEAU VERVORMING

Het bovenstaande is gebaseerd op de bevindingen van het TEPPFA project “constructie van ingegraven thermoplastische buizen” (“Buried Pipes Design”).
Dit onderzoek werd gebruikt om een eenvoudige grafiek te ontwikkelen, waarmee de mate van vervorming kan worden voorspeld bij verschillende stijfheidklassen van de buis in verschillende grondsoorten en bij verschillende verdichtingniveaus van vulmateriaal.
Dit uitgebreide veldonderzoek betrof de gecontroleerde installatie van kunststof rioleringsbuizen van verschillende materialen en stijfheidklassen.
De buizen werden geïnstalleerd in verschillende grondsoorten met variabele verdichtingniveaus.

In totaal werden 16 leidingen geïnstalleerd, in lengte variërend van 10 tot 25 meter en met verschillende combinaties van buismaterialen, stijfheidklassen, sleufbodems en aanvulgrond, grondsoorten en verdichtingniveau van vulmateriaal.
Overige conclusies uit het project “ingegraven leidingen” zijn o.a.:

  • Er werden geen gebreken geconstateerd, hoewel sommige buizen bijzonder slecht waren geïnstalleerd.
  • Wijze van installeren van de leiding en goed vakmanschap hebben de meeste invloed op de mate van vervorming van de buis.
  • Diepte van de gronddekking heeft weinig invloed op de vervorming van de buis.
  • Verkeerslast heeft geen significante invloed op de uiteindelijke vervorming van de buis.
  • De kruipverhouding is niet van belang bij het vaststellen van vervorming.
  • Een goede voorspelling voor buisvervorming kan worden verkregen met behulp van een eenvoudige grafiek.
  • Methoden voor de berekening van vervorming zijn lastafhankelijk en geven in het algemeen een te hoge raming van de mate van vervorming.

Voor projecten die toch statische berekeningen vereisen adviseert Teppfa toepassing van de geschiktste methode zoals vastgelegd in EN1295.

WILT U MEER WETEN OVER HET BEREKENEN VAN NIVEAU VERVORMING?

Zie de sectie “Pipe Systems” op de TEPPFA website (www.teppfa.eu) voor het volledige rapport van het project “Buried Pipes Design”. Raadpleeg PrCEN/TR15223