FAQ: Effect vervorming flexibele buizen op de doorlaatcapaciteit

Antwoord:
Het effect op de doorlaatcapaciteit is te verwaarlozen. Een vervorming van 10 % betekent slechts 2,5 % vermindering van de volledige doorlaatcapaciteit.

Effect vervorming flexibele buizen

  • Omdat kunststof buizen een gladde wand hebben, wordt de doorlaatcapaciteit niet significant beïnvloed door het buismateriaal.
  • Voor uw berekeningen vind u de grootheden die gebruikt zijn in de verschillende calculatiemethoden in richtlijn PrCEN/TR15223.
  • De buizenfabrikant kan documentatie verstrekken met betrekking tot de doorlaatcapaciteit.

Wilt u meer weten over de effecten van vervorming?

Raadpleeg PrCEN/TR15223