FAQ: Hoekverdraaiing in de verbindingsstukken en waterdichtheid

Antwoord:
Het is bewezen dat verbindingsstukken hun waterdichtheid behouden bij een hoekverdraaiing tot 2 graden.

Hoekverdraaiing

In de meeste gevallen is een bepaalde vrije hoekverdraaiing van de ingestoken buis of het insteekeinde ten opzichte van de mof toegestaan. De werkelijke vrije hoekverdraaiing hangt af van de  betreffende constructie.
Volgens de Europese normen voor rioleringsbuizen met massieve en samengestelde wand moeten buisverbindingen hun stijfheid behouden bij een extra hoekverdraaiing – naast de toegestane vrije hoekverdraaiing – van 2 graden van de buis ten opzichte van het verbindingsstuk.

In een proefsituatie moet de buisverbinding zijn waterdichtheid behouden bij een waterdruk van 0.5 bar en een negatieve luchtdruk van -0.3 bar.
Deze proef is ontworpen om aan te tonen dat ook bij buizen met afwijkingen in de hartlijn geen afvalwater zal doorsijpelen en geen grondwater zal insijpelen als de riolering onder de grondwaterspiegel ligt.

Wilt u meer weten?
Raadpleeg de Europese norm EN 1277 voor de volledige testmethode, en fabrieksdocumentatie over de vrije verdraaiinghoek.