FAQ: Kunststof buizenstelsels vs andere rioleringsbuizen

Antwoord:
Het aantal gebreken in kunstsof rioleringsbuizen is een vijfde van het aantal gebreken in starre rioleringsbuizen.

Functioneren kunststof buizenstelsels

Het bovenstaande getal is gebaseerd op de bevindingen van een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van bestaande rioleringstelsels in Duitsland, Nederland en Zweden. In dit onderzoek werd 1800 kilometer bestaande riolering onderzocht aan de hand van CCTV inspectieopnames. Om een evenwichtige vergelijking te waarborgen, werden alleen stelsels onderzocht die minder dan 12 jaar oud waren. Gebreken werden vastgelegd volgens het coderingssysteem zoals bepaald in EN 13508-2 “Toestand van de buitenriolering. Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie”.

De gegevens werden geanalyseerd door het toonaangevende Europese adviesbureau Stein & Partners. Om absolute objectiviteit te waarborgen, werden de resultaten en conclusies van het onderzoek gevalideerd door een onafhankelijke commissie van Europese deskundigen.

Overige bevindingen vermeld in het rapport zijn o.a.:

  • Het milieueffect van een gemiddelde lengte kunststof riolering is 15% van het milieueffect van starre buizenstelsels.
  • Het aantal milieubelastende gebreken (insijpelen van grondwater en doorsijpelen van afvalwater) in kunststof rioleringen bedraagt gemiddeld 25 % van het aantal gebreken in starre stelsels.

Wilt u meer weten?
Zie Duurzaamheid onder “Kennisdossier, Thema’s op de BureauLeiding website voor het volledige rapport van het project “Substainable Muncipal Pipes”.