FAQ: Diepte ingegraven kunststof rioleringsbuizen

Antwoord:
Bij normale installatietechnieken kunnen de buizen tot 6 meter diep worden ingegraven.

Diepte ingraven kunststof rioleringsbuizen

  • In het Teppfa project “Buried Pipes Design” werd bij een gronddekking tot 2,8 meter geen significant effect gemeten.
  • De Teppfa constructiegrafieken zijn gevalideerd voor diepten van gronddekking variërend van 0,80 tot 6 meter.
  • Het is aangetoond dat de vervorming van flexibele kunststof buizen alleen wordt beïnvloed door de zetting van de naastliggende grond en in het geheel niet door de last van de gronddekking.
  • Flexibele kunststof buizen bewegen mee met de naastliggende grond tijdens het verdichten en ook op de lange termijn.
  • Bij goede verdichting van het naastliggende vulmateriaal zal de zettingstijd slechts kort zijn (1 tot 2 maanden). Daarna zal geen vervorming meer optreden.

Wilt u meer weten over  het ingraven van kunststof rioleringsbuizen?

Voor richtlijnen zie PrCEN/TR15223: “Gevalideerde constructieparameters voor ingegraven thermoplastische leidingsystemen”.