RIONEDDAG

Dit evenement werd gehouden op:
06 april 2023

in: Beatrix Theater Utrecht

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. BureauLeiding zal als één van de begunstigers van Rioned aanwezig zijn.

De wijk in! is het jaarthema van Stichting RIONED en dus ook het thema van de RIONEDdag op donderdag 6 april.

Grote vervangings- en nieuwbouwopgaven, water en bodem als sturende principes voor ons land, de energietransitie en diverse klimaatopgaven, zoals droogte en overtollig water, staan voor de deur. Gemeenten, bedrijven en waterschappen gaan daarmee de komende jaren flink aan de slag. Onze wereld is continu in verandering en maatschappelijke vraagstukken bedienen met gevalideerde kennis is cruciaal. Vraagstukken met gigantische impact, die vragen om visie, lokale kennis en handelen op wijkniveau.

Aanmelden kan hier