BureauLeiding Minisymposium

Dit evenement werd gehouden op:
11 juli 2019

in: Bouw & Infra, Harderwijk

BureauLeiding, kenniscentrum kunststof leidingsystemen, is erg blij met de goede samenwerking met vele professionals bij de overheid, kennisinstellingen, kwaliteits-, keurings- en standaardisatie instituten en andere organisaties.

Om dit tot uiting te brengen organiseert BureauLeiding een minisymposium met de volgende sprekers: David van As (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid), Martin van Dord (NRK), Stijn Santen (CO2-Net).

Met de keuze van de thema’s wil BureauLeiding invulling geven aan haar beleiddoelstellingen.