Water in de openbare ruimte

Dit evenement werd gehouden op:
08 november 2018

De beurs voor u!
Voor iedereen die geïnteresseerd is in groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte

Beursvloer Water in de Openbare Ruimte Expo Houten

Op donderdag 8 november 2018 komen in Expo Houten professionals bijeen om kennis en inspiratie te delen op het gebied van water in de openbare ruimte. De gelijknamige vakbeurs biedt voor het derde jaar op rij een platform voor geïnteresseerde professionals.

De beurs is met name interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus en kennisinstituten.

De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte in steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

Vakbeurs en lezingen over de groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte: https://www.vakbeursklimaat.nl/